Initiatieven

Van afstand tot de arbeidsmarkt naar ruimte om je talent te ontplooien. Van niet-productieve landbouwgrond die weinig inkomsten genereert naar een betere inkomenspositie. Dat is waar het Anton Jurgens Fonds zich, respectievelijk in Nederland en West-Afrika, voor inzet.

We werken samen met organisaties en sociale ondernemingen die beschikken over een sterke ondernemersgeest. Organisaties die er met hun aanpakkersmentaliteit in slagen structureel de positie van mensen in kwetsbare situaties te verbeteren. En zo een blijvende impact maken.

Waarom blijvende impact?

Een goede oogst is een belangrijke eerste stap. Maar wat als je de producten niet kunt opslaan, of geen toegang tot de markt hebt en ze niet kunt verkopen? Dan loop je structureel potentiële inkomsten mis. Of neem iemand die aan de zijlijn staat. Lukt het na het vinden van werk om die baan te behouden en erin te groeien?

Duurzame veranderingen zijn uitdagende en tijdsintensieve processen. Maar alleen zo bereik je blijvende impact. Alleen zo bereik je dat mensen de kwetsbare situatie waar ze zich in bevinden kunnen ontstijgen.

Waarom een ondernemersgeest? 

Als je blijvende impact wilt maken, zijn initiatieven die zich kenmerken door een sterke ondernemersgeest een logische keuze. Want die ondernemersgeest vertaalt zich naar veerkracht en aanpassingsvermogen, naar het vermogen om op termijn zelf inkomsten te genereren.

Dat betekent dat de initiatieven die wij ondersteunen op termijn minder afhankelijk worden van ons en andere partners. Zij kunnen na verloop van tijd op eigen benen staan en zonder ons verder. En wij kunnen weer nieuwe initiatieven ondersteunen.

Uitgelicht

Zij maken de impact, wij versterken die impact door hun initiatieven te ondersteunen. 

In Nederland focussen we op betere arbeidsparticipatie, in West-Afrika op de inkomenspositie van kleinschalige boeren.

Waar onze focus ligt

We richten ons op initiatieven die op middellange termijn meetbaar bijdragen aan welzijn, inkomenszekerheid, persoonlijke ontwikkeling en autonomie.

Een eerlijke kans op maatschappelijke deelname in Nederland

Mensen in een kwetsbare situatie ontplooien zich in een veilige werkomgeving waar hun talenten het uitgangspunt vormen. In deze omgeving is er voor hen ruimte om zich te ontwikkelen en krijgen zij een betere kans op maatschappelijke deelname.

Lees meer

Inkomensverbetering voor boeren in West-Afrika

In West-Afrika werken we geïntegreerd aan productievere landbouw, ondernemerschap en versterking van lokale organisaties. Dit helpt boeren niet alleen om in de voedselbehoefte van hun gezin te voorzien, maar ook om (meer) inkomen te genereren.

Lees meer

Worldmap