Onze focus

Eerlijke kans op maatschappelijke deelname in Nederland

Het Anton Jurgens Fonds geeft sociale ondernemingen die eraan bijdragen dat iedereen in Nederland volwaardig kan meedoen de wind in de rug. Dat doen we zowel met financiële als niet-financiële ondersteuning. Lees hieronder op wat voor initiatieven we ons richten.

De waarde van werk

Werk is een belangrijk en in veel gevallen groot onderdeel van ons leven. Wie niet kan deelnemen aan de arbeidsmarkt heeft vaak te maken met eenzaamheid, onzekerheid, isolement en schaamte. Werken in een prettig team, met collega’s die oog hebben voor jouw specifieke kwaliteiten, creëert een veilige basis van waaruit je je kunt ontwikkelen. Op sociaal, arbeidsmatig en economisch vlak.

Een veilige werkomgeving voor een betere kans op maatschappelijke deelname

Sociaal ondernemer sleutel tot maatschappelijke deelname

Wij geloven dat werk bijdraagt aan zelfvertrouwen, zelfstandigheid en sociale vaardigheden. Daarom gunnen wij alle mensen in een kwetsbare situatie een veilige werkomgeving die uitgaat van hun persoonlijke talenten. Een plek waar ze de ruimte en mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen en waar ze een eerlijke kans krijgen op maatschappelijke deelname. In onze ogen zijn sociale ondernemingen de aangewezen partij om deze plekken vorm te geven.

Sociaal én ondernemend

We werken samen met sociale ondernemingen die focussen op arbeidsparticipatie en actief bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Ondernemers voor wie ondernemen geen doel op zich is, maar een middel om hun maatschappelijke missie te verwezenlijken.

Verwerven vaardigheden

Met leer-werktrajecten, beschutte werkplekken of arbeidsmatige dagbesteding bieden sociaal ondernemers hun werknemers de mogelijkheid om belangrijke vaardigheden te leren. Vaardigheden die nodig zijn voor maatschappelijke deelname of voor verdere toegang tot de arbeidsmarkt.

Financieel duurzaam

Dat doen deze ondernemers op een financieel duurzame wijze, zodat de sociale onderneming na verloop van tijd op eigen benen kan staan.

Dat is van belang: een financieel gezonde onderneming kan blijven voortbestaan en is daardoor in staat om meer en langer positieve impact te creëren.

Langdurige Commitment

Om zoveel mogelijk impact te creëren, kiezen we voor langdurige samenwerkingen met sociale ondernemingen die onze steun op termijn niet meer nodig hebben. Het is voor ons geen beletsel dat het langer kan duren voordat jouw sociale onderneming zover is: het gaat ons om de maatschappelijke winst, niet het financiële rendement. Onze ondersteuning bestaat uit een lening, een donatie of een combinatie daarvan, en gaat altijd vergezeld van niet-financiële ondersteuning.

Niet-financiële ondersteuning

Een gezonde organisatie die de maatschappelijke doelstellingen goed heeft geborgd kan meer sociale impact maken. Daarom versterken we jouw sociale onderneming ook op organisatorisch en bedrijfskundig gebied. Denk hiervoor aan:

  • impactstrategie, inclusief (nul)meting, management en begeleiding
  • leiderschap en teamvorming
  • ondernemerschap, ervaring, kennis, expertise en netwerk
  • waarborging sociale doelstellingen in governance en bedrijfsstructuur
  • strategisch marktmodel en verdienmodel
  • operationele en administratieve organisatie, financieel beheer
  • evaluatie en rapportage

We begeleiden niet alleen, maar brengen ook de voortgang en groei van de onderneming in kaart. Zo kunnen we samen sturen op continuïteit van je sociale impact.

Kennis delen en netwerk

Gaan we jouw initiatief ondersteunen? Dan volg je samen met andere sociaal ondernemers meerdere trainingen. Je profiteert van ons netwerk van brancheorganisaties, bedrijven, zorginstellingen, overheden, experts, adviseurs, andere fondsen en uiteraard andere sociaal ondernemers. De kennis die we samen opbouwen en onderling delen, helpt ons allemaal om steeds beter te worden in het bereiken van ons doel: meer mensen in kwetsbare situaties volwaardig laten deelnemen aan de samenleving.

De sociale ondernemingen die we ondersteunen zijn erg enthousiast over onze niet-financiële ondersteuning. Een aantal jaar terug vroegen we in een onafhankelijke enquête: als je de keuze zou hebben, zou je dan liever meer financiële in plaats van de niet-financiële ondersteuning hebben ontvangen? Slechts 8% verkoos meer geld en 92% had de voorkeur voor onze combinatie van financiële en niet-financiële ondersteuning.

IGNITE Award

Via ons initiatief IGNITE Award bieden we ondernemende mensen de mogelijkheid om hun kansrijke idee te vertalen naar sociale impact. Beginnende sociaal ondernemers ontvangen individuele coaching, volgen businessworkshops en kunnen tot wel € 100.000 aan investeringen in hun bedrijf winnen. Tijdens het stimulerende traject groeien hun ideeën uit tot heldere plannen en leggen zij de basis voor een succesvolle sociale onderneming.

Lees meer over de IGNITE Award

Hebben we een match?

Sluit jouw sociale onderneming aan bij onze visie en uitgangspunten? Lees meer over onze werkwijze en doe de quickscan om te zien of er mogelijk een match is.

Onze werkwijze