Werkwijze

Jouw initiatief maakt het verschil voor mensen in kwetsbare situaties in Nederland of West-Afrika. Jij zorgt voor de impact, wij helpen jou om die impact mogelijk te maken. En te vergroten.


Onze werkwijze is erop gericht om jouw initiatief te laten slagen en de impact ervan te versterken. We delen onze kennis, ons netwerk en onze ervaring met je. We denken gevraagd en ongevraagd mee. En uiteraard ondersteunen we jouw initiatief financieel. Zo bereiken we samen een zo groot mogelijke sociale impact.

Betrokken sparringpartner

Zie ons als een betrokken, professionele sparringpartner. Samen onderzoeken we of en hoe het effectiever kan, en hoe jouw initiatief op termijn zelfstandig verder kan. Onze rol is opbouwend kritisch, met veel aandacht voor de beoogde impact, jullie organisatie en de financiële duurzaamheid.

Financiële en niet-financiële ondersteuning

Net als jij willen wij zoveel mogelijk sociale impact maken. Daarom bestaat onze bijdrage niet alleen uit een lening, een donatie of een combinatie daarvan, maar ook uit niet-financiële ondersteuning. Ervaren experts denken met je mee, werken complexe vraagstukken uit, delen best practices, begeleiden bij het verstevigen van de organisatiestructuur en vergroten je netwerk. Door op deze manier aan jouw initiatief bij te dragen, kan het op termijn zonder onze ondersteuning en helpen we veel meer mensen in kwetsbare situaties.

Stap 1. Quickscan

Ben je op zoek naar ondersteuning voor jouw initiatief? Met de quickscan weet je meteen of jouw initiatief in aanmerking komt voor ondersteuning.

Doe de quickscan Nederland Doe de quickscan West Afrika

Stap 2. Aanvraag

Luidt het antwoord bevestigend? Dan kun je hieronder je aanvraag indienen.

Start de aanvraag ↗

Stap 3. Toekenningsprocedure

Heb je de aanvraag ingediend? Onze portfoliomanagers laten binnen enkele weken weten of we je aanvraag in behandeling nemen. Daarna hebben we ongeveer 4-6 maanden nodig om jouw aanvraag te behandelen. Tijdens die periode hebben we meerdere malen persoonlijk contact. Wij geloven dat een goede samenwerking begint met elkaar leren kennen, bespreken welke doelen je wilt bereiken, binnen welke termijn, en wat daarvoor nodig is.

Onze samenwerking is niet vrijblijvend: Samen definiëren we jouw doelen, zodat we de voortgang kunnen meten, en waar nodig kunnen bijsturen of extra ondersteuning bieden. Dit vormt de basis om op transparante en flexibele wijze, en in onderling vertrouwen, samen te werken aan jouw initiatief.

Preselectie

Eerst beoordelen we of jouw aanvraag aansluit bij onze visie, focus en criteria.

Analyse

Vervolgens analyseren we hoe jouw initiatief sociale impact creëert op een (op termijn) financieel duurzame wijze.

Toekenning

We kennen de bijdrage toe en starten een nauwe, vaak meerjarige samenwerking waarbij we intensief samen optrekken en jouw initiatief zowel van financiële als niet-financiële ondersteuning voorzien.