Onze focus

Inkomensverbetering voor boeren in West-Afrika

Het Anton Jurgens Fonds ondersteunt initiatieven in West-Afrika die inzetten op inkomensverbetering voor boeren door middel van duurzame landbouwontwikkeling, ondernemerschap en versterking van lokale organisatievormen. Dat doen we zowel met kennis als financiële support. Lees hieronder op wat voor initiatieven we ons richten.

Onze filosofie

Lage productiviteit, gebrekkige infrastructuur, onzekere markten, complexe internationale ketens, klimaatverandering en een soms onveilig politiek klimaat: ruraal West-Afrika staat voor grote uitdagingen. Uitdagingen die niet alleen zorgen voor voedseltekorten, maar ook voor een tekort aan werkgelegenheid. Daarnaast zijn de middelen er vaak niet om landbouwkennis verder uit te breiden. Het gevolg is dat grote groepen mensen in armoede leven of een groot risico lopen in armoede te geraken.

Initiatieven voor duurzame landbouwontwikkeling, markttoegang, ondernemerschap en versterking van organisatie vormen bieden deze gemeenschappen een uitweg.

Landbouwontwikkeling

Toegang tot landbouwkennis en -materiaal, maar ook zaden en meststoffen, helpt gemeenschappen stapsgewijs de voedselproductie te verbeteren. Kleinschalige boeren verhogen op duurzame en klimaatbestendige wijze de opbrengsten van hun land, voorzien in de voedselbehoefte van hun gezin en genereren meer besteedbaar inkomen.

Markt en ondernemerschap

Toegang tot markten vergroot de mogelijkheden van boeren om hun producten te verkopen. Lokaal ondernemerschap creëert afzetmogelijkheden voor landbouwproducten waar die er voorheen niet waren. De toename van afzetkanalen verkleint de afhankelijke positie van boeren en verbetert hun onderhandelingspositie, en daarmee hun inkomen.

Versterken organisatievormen

Toegang tot en professionalisering van boerenbedrijven, coöperaties, dorpsverenigingen en ondernemingen maakt gemeenschappen minder afhankelijk. Boeren zijn in staat zelf de randvoorwaarden voor effectieve landbouw te organiseren en hun belangen te verdedigen tegen dominante marktpartijen en overheden.

Productievere landbouw en versterking van ondernemerschap en lokale organisaties.

Op welke initiatieven richten we ons?

We werken samen met organisaties die de inkomenspositie van boeren in West-Afrika versterken. Onze focus ligt op initiatieven die:

  • inzetten op productieverbetering en het faciliteren van een link naar de markt, zodat boeren hun producten (beter) kunnen verkopen
  • inzetten op versterking van de waardeketen, zodat boeren een betere prijs krijgen voor hun waar en meer zekerheid hebben over de afzet van hun producten
  • boeren organiseren of bestaande boerenorganisaties versterken, zodat zij hun activiteiten op termijn effectiever kunnen voortzetten

Een initiatief kan op verschillende manieren hieraan bijdragen, bijvoorbeeld door te zorgen dat een groter deel van de waardeketen lokaal plaatsvindt. Dit kan er, rechtstreeks maar ook door de toename in werkgelegenheid, toe leiden dat de vraag naar bepaalde landbouwproducten stijgt. Boeren kunnen dan meer verkopen, geregeld ook voor een betere prijs.

Een andere mogelijkheid is de creatie van een compleet nieuw afzetkanaal. Denk aan groente of fruit dat ongeschikt is voor rechtstreekse verkoop aan consumenten, maar prima voldoet voor verdere verwerking. Deze producten eindigen dan niet langer als veevoer of afval, maar leveren meer geld op.

Zaden, bodemverbeteraars of IT-oplossingen die de landbouwopbrengst verbeteren of vergroten, kunnen eveneens een positieve impact hebben op de inkomenspositie van boeren. Ook in het ondersteunen van dit soort initiatieven zijn we geïnteresseerd.

Welke organisaties ondersteunen we?

We ondersteunen organisaties die met ondernemerschap landbouwketens professionaliseren of nieuwe landbouwketens ontwikkelen, waardoor boeren meer of stabieler inkomen kunnen genereren. Dit kunnen lokale of internationale ondernemingen zijn, of samenwerkingsverbanden met ngo’s en ten minste één private partner. Bij voorkeur met betrokkenheid van sterke lokale partijen die kennis hebben van zowel de context als de keten.

Daarnaast ondersteunen we lokale en internationale ngo’s die zich samen met lokale partners inzetten voor landbouwontwikkeling en het versterken van organisatievormen. Hiervoor werken we met vaste partners en gaan we op dit moment geen nieuwe samenwerkingen aan.

Hebben we een match?

Sluit jouw project of onderneming in West-Afrika aan bij onze filosofie? Lees meer over onze werkwijze en doe de quickscan om te zien of er mogelijk een match is.

Onze werkwijze