Social Enterprise NL

Social Enterprise NL is een landelijk platform dat sociale ondernemingen vertegenwoordigt, verbindt en ondersteunt. Doel is om de sector van social enterprises in Nederland te versterken en zo de maatschappelijke impact van deze bedrijven te vergroten.

Anton Jurgens Fonds is een founding partner van Social Enterprise NL omdat zij het belang onderstreept van de opkomst en professionalisering van social enterprises in Nederland.

Meer weten? www.social-enterprise.nl

 SE Text RGB Steun Cyan 220x220

EVPA

EVPA is een lidmaatschapsorganisatie, bestaande uit organisaties die venture philanthropy en social investment in heel Europa in de praktijk brengen, of daarin geïnteresseerd zijn.

Sinds haar oprichting in 2004 heeft het genootschap als doel om zowel de thuisbasis, als het belangrijkste bevorderingsnetwerk te zijn van Europese social investors, venture philanthropists en fondsen die zich toeleggen op het inzetten van venture philanthropy en social investment-instrumenten om maatschappelijke impact te bereiken.

EVPA legt zich toe op het ondersteunen van haar leden door netwerkkansen te creëren en leren te faciliteren. Voorts willen zij hun rol als thought leader versterken, teneinde een diepgaander begrip van de sector te bewerkstelligen, een juist gebruik van venture philanthropy en social investment te bevorderen en richtlijnen te ontwikkelen.

Anton Jurgens Fonds is lid van EVPA sinds 2012 aangezien ze het belang onderstreept van het gezamenlijk bouwen van de sector door de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring.

Meer weten? http://evpa.eu.com/about-us/about-evpa

logoevpa

FIN

De Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN) is de belangenvereniging van vermogensfondsen in Nederland.

In Nederland gevestigde vermogensfondsen die een aanzienlijk deel van (het rendement op) hun vermogen onverplicht ter beschikking stellen aan meerdere personen of maatschappelijke organisaties kunnen lid worden van de FIN.

De FIN ondersteunt haar leden, stimuleert onderling contact en samenwerking en biedt hulp bij het voeren van een verantwoord bestuur, vermogensbeheer en giftenbeleid. Hiervoor worden informatieve uitgaven gemaakt, maar ook symposia en workshops georganiseerd.

De FIN is een onafhankelijke vereniging en heeft een vierledige missie:

  • Belangenbehartiging van de vermogensfondsen;
  • Het bevorderen van de professionalisering  en het optimaal functioneren van de leden;
  • Stimuleren van een beleid van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie;
  • Bevorderen van de maatschappelijke rol en betekenis van de filantropie.

Meer weten? www.verenigingvanfondsen.nl

 

FIN3

ANBI

Anton Jurgens Fonds heeft een ANBI status. Dat houdt in dat het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling voor 90% of meer een algemeen belang dienen. 

Beleidsplan: conform de statutaire doelstelling, zijnde 'het financieel ondersteunen van organisaties en instellingen die een algemeen maatschappelijk nut nastreven, alsmede van natuurlijke personen die in een uitgesproken behoeftige situatie verkeren' is een donatiebeleid ontwikkeld wat op deze website wordt verklaard. Jaarlijks wordt een percentage van het vermogen conform de doelstelling en het donatiebeleid uitgekeerd. De voorgenomen bestedingen zijn afhankelijk van de ingediende aanvragen en daardoor niet te kwantificeren.      

Daarbij geschiedt de beoordeling en evaluatie van te steunen projecten door de organisatie van de Stichting Anton Jurgens Fonds. Iets meer dan 50% van de toegekende donaties betreft binnenlandse initiatieven. 

Financiële gegevens 2016     (x € 1.000)

 Baten

4.583

 Lasten

2.694

 Kosten

585

 Vrijval

304

 Uitkeringen

2.905

 Saldo

-/- 1.297

Ondanks een negatief resultaat is er in 2016 een hoger bedrag aan uitkeringen verstrekt dan in 2015.

RSIN nummer Stichting Anton Jurgens Fonds: 805640927

Lees hier ons beleidsplan in hoofdlijnen.

ANBI

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  info@antonjurgensfonds.nl  |  route