Watermanagement, training en groentezaden

Inkomensverbetering en capaciteitsversterking tuinbouwers – Timor


Context

Door klimaatveranderingen heeft Timor (Indonesië) te kampen met grotere droogte en een wisselvallig regenpatroon. Het beschikbare water wordt slecht beheerd en is er sprake van overmatige boskap. De bodem is van nature al niet zeer vruchtbaar en de meeste boeren zijn nauwelijks getraind. Dit betekent dat de productie van groenten, die al laag was, de afgelopen jaren verder gedaald is, terwijl er een grote vraag naar bestaat. Timor moet nu groenten van andere eilanden importeren.

Initiatief

Samenwerkingspartner Cordaid heeft een waterbeheermethode ontwikkeld, die onder meer de bouw van dammen en watergaten in de rivier en het planten van bomen langs de oevers behelst. Deze aanpak geeft boeren voldoende water voor huishoudelijk en agrarisch gebruik tijdens het droge seizoen en maakt het mogelijk om water op te slaan tijdens het regenseizoen. Hierdoor wordt het mogelijk om een extra oogst te creëren buiten het regenseizoen. Deze waterbeheermethode wordt in dit initiatief gecombineerd met training in landbouwtechnieken en toegang tot kwalitatief goede groentezaden. Met het oog op gewasrotatie en variëteit in aanbod, maken de boerengroepen onderling afspraken over de jaarlijks te verbouwen gewassen. Op deze manier worden schaarste en onderlinge concurrentie voorkomen, wat weer een gunstig effect heeft op de marktprijzen.

Impact

Sinds de start van dit initiatief in 2014 zijn er al vele verbeteringen doorgevoerd en ook zichtbare resultaten behaald. Zo is het grondwaterpeil al gestegen en hebben de boerengroepen van het pilot project een tot wel 200% hogere productie behaald. Dit leidt behalve tot een voedzamer dieet (meer en beter betaalbare groenten) ook tot productiviteitsverbetering en inkomensverbetering van de rurale bevolking. De eerder getrainde groepen worden verder getraind en er zullen nieuwe groepen worden toegevoegd. 

Initiatiefnemer

Cordaid
Harma Rademakers

Thema

Voedselzekerheid

Aard van de ondersteuning

Donatie

Non-Financial Support

Periode

2017 – 2021

Contact

www.cordaid.nl

CORDAID logo NIEUW FC 2011

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  info@antonjurgensfonds.nl  |  route