Sociaal Ondernemerschap

Naast het direct ondersteunen van initiatieven op het gebied van arbeidsparticipatie en voedselzekerheid, heeft het AJF ook een rol op zich genomen in het versterken van de relatief nieuwe en wereldwijd groeiende sector van sociaal ondernemerschap. Vanuit onze 'roots' geloven we in het combineren van een sociaal hart met ondernemerszin. Sociaal ondernemers bedenken slimme oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Het grote verschil met reguliere ondernemers is, dat voor sociaal ondernemers geld verdienen slechts een middel is om hun missie te bereiken: het creëren van maatschappelijke meerwaarde (sociale impact). Hun verdienmodel zorgt ervoor dat zij (op den duur) niet of nauwelijks meer afhankelijk zijn van subsidies of giften.

Pleitbezorger

Het AJF wil de bekendheid en de maatschappelijke rol van deze nieuwe sector versterken door het opzetten van nieuwe initiatieven (zoals de IGNITE Award) en het ondersteunen van sectorspecifieke instanties (zoals Social Enterprise NL). AJF is ‘founding partner’ van Social Enterprise NL en steunt deze instantie met een financiële bijdrage en expertise. Social Enterprise NL vertegenwoordigt, verbindt en ondersteunt de groeiende community van sociale ondernemingen in Nederland. Daarnaast spant Social Enterprise NL zich in voor een beter ondernemersklimaat wat betreft overheidsstimulering, wet- en regelgeving, toegang tot kapitaal, en kennis- en talentontwikkeling.

IGNITE Award

In 2015 vond in Nijmegen/Arnhem de eerste editie van de IGNITE Award plaats. Daarbij werd 6 lokale startende sociaal ondernemers een intensief traject van niet-financiële ondersteuning aangeboden, om hen te helpen hun ideeën uit te werken tot gedegen (sociale) ondernemingsplannen. Vervolgens werden zij klaargestoomd om deze te presenteren aan een onafhankelijke vakjury, die het prijzengeld uitreikte aan de ondernemers met de beste plannen. In 2016 kreeg de IGNITE Award een vervolg in de regio Noordoost Brabant (Oss en omgeving). In eerste instantie is voor deze beide regio’s gekozen vanwege de historische banden met de familie Jurgens. Kijk op http://igniteaward.nl voor het laatste nieuws.

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  info@antonjurgensfonds.nl  |  route