Wereldkoks en Wereldkantine

Culinaire kunsten als brug naar deelname aan de arbeidsmarkt


Context

In Nijmegen zijn, volgens de gegevens van de gemeente, circa 6.000 bijstandsgerechtigden (gegevens 2011) die te ver van de arbeidsmarkt af staan om zelfstandig een reguliere baan te vinden. Oorzaken zijn gebrek aan opleiding, werkervaring en zelfvertrouwen. De gemeente heeft Werkcorporaties opgericht om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten en heeft met veel genoegen Wereldkoks/Wereldkantine als één van de eerste werkcorporaties aangewezen. 

Initiatief

Wereldkoks/Wereldkantine is gericht op reïntegratie van kwetsbare, specifiek laag of niet geschoolde werklozen naar een arbeidssituatie. De doelstelling is om de kwantitatieve uitstroom naar betaalde arbeid te verhogen. Om succesvolle uitstroom naar een werksituatie te vergroten wordt een loopbaanadviseur ingezet. Het idee is dat de stap naar de arbeidsmarkt van deelnemers meer aandacht behoeft en beter begeleid kan worden, waardoor de impact van Wereldkoks verhoogd wordt. Om de impact van de aanwezigheid van deze adviseur te meten ten opzichte van de eerdere situatie, wordt een nulmeting en SROI-impactmeting uitgevoerd over de Wereldkoks-deelnemers van de afgelopen 3 jaar. 

Impact

Het jaarlijks bieden van een beschermde leerwerkplaats voor 30 uitkeringsgerechtigde, beperkt geschoolde mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen worden begeleid met het behalen van praktijk AKA-diploma om daarna door te stromen naar betaald of zinvol vrijwilligerswerk of vervolgopleiding op MBO–niveau.

 

Initiatiefnemers

Helen Arenz & Debora Heijne

Thema

Arbeidsparticipatie

Aard van de ondersteuning

Donatie

Periode

2012 – 2018

Contact

www.ontmoetplanb.nl

logo wereldkoks

 

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  info@antonjurgensfonds.nl  |  route