Gari- en Tapioca-coöperaties – Benin

Versterking boerencoöperaties in productie, verwerking en afzet van maniok


Context

Benin kent regio’s waar de periode van droogte – en daarmee van voedseltekort – gemiddeld 5 maanden per jaar duurt. Er zijn weinig tot geen economische activiteiten en de toegang tot financiering is zeer schaars. Cassave of maniok komt oorspronkelijk uit Zuid Amerika, maar wordt inmiddels ook in Afrika en Zuidoost Azië veel gegeten. Verse maniok (cassavewortel) wordt verwerkt tot tapioca (cassavemeel) en gari (gefermenteerde cassavekorrels). Beide producten worden – ook in de droge periode – als hoofdbestanddeel (zetmeel) van maaltijden gebruikt. Het productieproces is traditioneel en arbeidsintensief, waardoor er maar beperkte hoeveelheden kunnen worden geproduceerd, meestal hooguit voldoende voor eigen consumptie. Daarbij is de kwaliteit vaak slecht en gaan voedingsstoffen verloren. De vraag naar gari en tapioca op de lokale en regionale markten is groot. Handelaren halen het maniokmeel nu grotendeels uit de buurlanden Mali en Niger. Er bestaat behoefte aan een continue lokale toevoer van hoogwaardige maniokproducten.

Initiatief

Het initiatief is gericht op een transformatie van 'produceren om te overleven' naar 'produceren voor de markt'. 300 (veelal vrouwelijke) boeren, verenigd in 20 coöperaties, krijgen toegang tot kennis (over materiaalonderhoud, opslag, vervoer, conservering, verpakking, organisatie) en tot geavanceerde materialen (raspen, mechanische persen etc.) voor de productie en verwerking van maniok. Daarmee wordt tijd bespaard en worden zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de productie verhoogd. Bovendien wordt het ondernemerschap van de boeren gestimuleerd en neemt hun professionaliteit en rentabiliteit toe. Dat vergroot hun mogelijkheden voor het verkrijgen van krediet. Tevens wordt er een overkoepelende organisatie (handelscentrum) opgericht, die de toevoer en verwerking van de maniok van de 20 afzonderlijke coöperaties centraliseert, de kwaliteit van de tapioca en gari bewaakt en de vermarkting coördineert.

Impact

Sinds 2015 worden 15 coöperaties gesteund en versterkt, wat al heeft geresulteerd in een verdubbeling van de productie. Omdat de markt grotere hoeveelheden vraagt zal het aantal te versterken coöperaties worden uitgebreid van 15 tot 20. Door verbeterde productiemethoden en door steun bij de commercialisatie van de geproduceerde gari en tapioca kan men de markt beter bedienen en kunnen de inkomsten van de begunstigden van dit initiatief aanzienlijk en duurzaam worden verhoogd. 
Samenwerking van coöperaties was voorheen niet gebruikelijk in deze regio, maar het blijkt zeer succesvol. Het biedt nieuwe kansen, waardoor de zelfredzaamheid sterk verbetert. Door het versterken van de 20 coöperaties en het opzetten en ondersteunen van een overkoepelende organisatie, zal men de economische activiteiten op termijn zelfstandig (zonder subsidie) kunnen voortzetten.

Dit project is onderdeel van een groter project van Louvain Cooperation in de regio Mono in Benin, waarbij niet alleen aan voedselzekerheid, maar ook aan toegang tot gezondheidszorg wordt gewerkt. In totaal worden er 120 coöperaties versterkt in meerdere ketens (rijst, maniok, mais, bonen), is er een (onafhankelijk) platform voor ondernemerschap opgezet en wordt toegang tot financiering bevorderd. 

Initiatiefnemer

Louvain Coopération
Marie Devreux

Thema

Voedselzekerheid

Aard van de ondersteuning

Donatie

Periode

2015 – 2018

Contact

www.louvaindev.org

logo louvaindev

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  info@antonjurgensfonds.nl  |  route