Ivy Kickstarter – Indonesië

Innovatieve technologie verbetert het leven van vrouwen op het platteland


Context

In rurale gebieden in Indonesië besteden vrouwen (die onder de armoede grens leven) een groot deel van hun tijd aan het halen van schoon drinkwater en het bereiden van voedsel. Er blijft weinig tijd over voor economische activiteiten om extra inkomsten te genereren. Bovendien zijn de kosten voor het verkrijgen van licht en schoon drinkwater zeer hoog; de vrouwen moeten tot 75% van hun inkomen (2 dollar per dag) besteden aan energie voor schoon water, licht en koken. 
Er zijn veel innovatieve technologische hulpmiddelen op de markt op het gebied van schone energie en schoon water. De meeste bedrijven zien echter geen verdienmodel in het beschikbaar maken van deze producten in rurale gebieden, omdat de transactiekosten simpelweg te hoog zijn.

Initiatief

Ivy verkoopt deze technologische hulpmiddelen aan de vrouwen, op afbetaling in termijnen. Een waterfilter wordt bijvoorbeeld in gemiddeld 3 maanden afbetaald, een lamp op zonne-energie in 3 tot 6 maanden en een biomassafornuis in ongeveer 12 maanden. Zodra de lening afbetaald is, is de eindgebruiker volledig eigenaar en zorgt de kostenbesparing direct voor een hoger besteedbaar inkomen. De producten worden geleverd inclusief trainingen aan de vrouwen, op het gebied van (hernieuwbare) natuurlijke bronnen, technologie en zelfredzaamheid. De ambitie is om in 2030 10 miljoen vrouwen en hun gezinnen bereikt te hebben.

Impact

Het gebruik van slimme en schone technologie resulteert in tijdsbesparing en in een daling van de dagelijkse gezinskosten voor energie. De productiviteit stijgt, de hygiëne (gezondheid) verbetert en is er is minder belasting van het milieu. Het gebruik van de hulpmiddelen maakt het leven makkelijker, betaalbaarder en gezonder. Bovendien worden betere scholing en gezondheidszorg bereikbaar, waardoor de levensverwachting stijgt. Daarnaast draagt het project indirect ook bij aan toegang tot financiering, een probleem dat ook vaak aanwezig is in rurale gebieden. Via het kredietsysteem wordt er gewerkt aan een betere kredietwaardigheid en gunstiger voorwaarden voor de vrouwen.
Een stijging van de verkoop van de producten betekent ook een stijging van het aantal vrouwen dat weer geholpen kan worden. Hoe hoger de omzet, des te groter de impact!

Initiatiefnemers

Ivy Company
Angelique Timmer/Eveline Bruggink-Beek

Thema

Voedselzekerheid

Aard van de ondersteuning

Lening

Periode

2016 – 2021

Contact

www.ivykickstarter.com

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  info@antonjurgensfonds.nl  |  route