Motorcycle Support Nederland

Begeleiding van jongeren naar een baan als monteur - Nijmegen


Context

Afstand tot de arbeidsmarkt wordt veroorzaakt door verstandelijke, lichamelijke of psychische beperkingen, schooluitval en/of aanraking met justitie. In de gemeente Nijmegen zijn er circa 6.000 mensen met een gemeentelijke bijstandsuitkering en circa 2.000 mensen met een Wajong-uitkering. Daarnaast zijn er in Nijmegen relatief veel jongeren zonder uitkering (bijvoorbeeld voortijdige schoolverlaters). Ruim 60% van de werkgevers in de industriële sector verwacht de komende jaren een toename van vacatures voor technisch personeel, als gevolg van vergrijzing en een afname van mensen die kiezen voor een technisch beroep.

Initiatief

Motorcycle Support leert mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te sleutelen aan motoren, brommers en scooters, in een professionele (kleinschalige) werksfeer en onder professionele begeleiding. Deelnemers krijgen de mogelijkheid zich te ontwikkelen en zich algemene (samenwerken, prestaties leveren, klantgericht zijn etc.) en specifieke werknemersvaardigheden eigen te maken. Motorcycle Support levert maatwerkbegeleiding naar een reguliere baan als assistent monteur (MBO I-niveau) of naar een MBO II-opleiding. Vanwege het succes van de werkplaats in Goirle is besloten het initiatief uit te breiden naar Nijmegen. Door het aanbieden van commerciële diensten (revisie en onderhoud van motoren en onderdelen, plaatsingsfees etc.) wil Motorcycle Support de afhankelijkheid van zorggelden en sponsoring/donaties zoveel mogelijk terugdringen.

Impact

Door het aanbieden van stages en begeleide werkplekken die aansluiten bij het interessegebied van de doelgroep, werkt Motorcycle Support aan hun vaardigheden en zelfvertrouwen, zodat zij zo zelfstandig en volwaardig mogelijk kunnen werken en leven.

 

Initiatiefnemer

Ruud van Gorp

Thema

Arbeidsparticipatie

Aard van de ondersteuning

Donatie

Periode

2013 – 2015

Contact

www.motorcyclesupport.nl

cached

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  info@antonjurgensfonds.nl  |  route