Ambachtsplein – Praktisch leren voor jongeren

Ambachtelijke opleiding ondersteunt jongeren op de weg naar duurzaam werk - Nijmegen


Context

Voortijdige schoolverlaters zijn jongeren van 18-25 jaar die het onderwijs zonder startkwalificatie voor de arbeidsmarkt verlaten. Circa 2% van de jongeren onder de 23 jaar verlaat jaarlijks voortijdig het onderwijs, waardoor ruim 9% van alle 18- tot 25-jarigen niet over een startkwalificatie beschikt. Het voortijdig afbreken van een schoolcarrière is ongunstig voor de verdere loopbaan en voor persoonlijke en maatschappelijke contacten. 

Initiatief

Ambachtsplein is een breed opleidingsconcept dat meerdere partijen op commerciële basis aan elkaar verbindt. Bij het Ambachtsplein bieden ambachtelijke ondernemers vakopleidingen aan jongeren die via reguliere wegen moeilijk aan een vaste arbeidsplaats komen. Voor de jongeren is het een veelzijdig en praktisch begeleidingstraject van anderhalf jaar op weg naar deelname aan de arbeidsmarkt; voor de ondernemers een gelegenheid om hun sociale beleid actief in te vullen en bijvoorbeeld gezamenlijke marketingactiviteiten te ondernemen. 

Impact

De sociale doelstelling van het Ambachtsplein Nijmegen is tweeledig: jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen naar een reguliere arbeidssituatie én het  tegelijkertijd promoten en professioneel ondersteunen van ambachtelijk vakmanschap in Nijmegen. 

Initiatiefnemers

Jan de Koning

Thema

Arbeidsparticipatie

Aard van de ondersteuning

Donatie

Periode

2012 - 2014

Contact

www.ambachtspleinnijmegen.nl

Schermafbeelding 2013 11 04 om 18.12.15 

 

 

 

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  info@antonjurgensfonds.nl  |  route