2CV4U - Werk- & leerplaats voor jongeren

Reparatie van 'eenden' overbrugt afstand tot de arbeidsmarkt - Erlecom


Context

In Nederland ontvangen circa 250.000 mensen een Wajong uitkering omdat zij al voor hun 18de jaar 100% arbeidsongeschikt zijn verklaard. In de loop van de tijd willen veel jongeren toch proberen aan het werk te gaan. Uit de praktijk blijkt dat een traject van sociale activering een gewenste eerst stap is om de kans van slagen van arbeidsreïntegratie zo groot mogelijk te maken. 2CV4U biedt een praktijkoplossing om deze sociale activering gericht op arbeidsparticipatie in een ondernemende omgeving voor jongeren te faciliteren. 

Initiatief

2CV4U is geïnitieerd door Peter Paul Mastboom en zijn vrouw Marieke. Samen met een klein en betrokken team heeft het duo een kleine garage opgestart voor het opknappen en onderhouden van 2CV’s. Tijdens het werk worden de jongeren op maat gecoacht op hun eigen functioneren, het functioneren binnen het team en op contact met klanten. 2CV4U combineert kennis en vaardigheden én de behoefte om jongeren op een praktische manier te helpen op een ondernemende manier.

Impact

De sociale doelstelling van 2CV4U is om jongeren in kansarme situaties de kans te bieden om in een arbeidsomgeving sociale vaardigheden en technische kennis op te doen. Door de jongeren in te zetten bij het opknappen van (onderdelen van) 2CV’s, vormt het gespecialiseerde garagebedrijf een praktische brug naar de arbeidsmarkt. 

 

 

Initiatiefnemers

Peter Paul en Marieke Mastboom 

Thema

Arbeidsparticipatie

Aard van de ondersteuning

Donatie

Periode

2013 – 2014

Contact

www.2cv4u.nl

Logo 2cv4u

 

 

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  info@antonjurgensfonds.nl  |  route