Criteria voor samenwerking

Het Anton Jurgens Fonds geeft een eigentijdse invulling aan de waarden die destijds kenmerkend waren voor de werkwijze van de stichter Anton Jurgens: ondernemerschap, maatschappelijke betrokkenheid en een open levensvisie.

Naast de geografische en thematische voorwaarden toetst het AJF aanvragen expliciet op de volgende investeringscriteria:

 1. Sociaal ondernemerschap - de combinatie van financiële én sociale meerwaarde
 2. (financiële) duurzaamheid - het streven naar blijvende positieve impact 
 3. Persoonlijk initiatief en persoonlijke inzet - ten behoeve van zelfredzaamheid en autonomie
 4. Preventie - een structurele en vroegtijdige aanpak van maatschappelijke problemen
 5. Maatschappelijke betrokkenheid - het scheppen van inspirerende voorbeelden
 6. Nastreven van zingeving - creëren van bewustzijn over het 'waarom' van ons menselijk handelen en bestaan

Uitsluitingscriteria

De volgende onderwerpen vallen buiten de focus van het AJF:

 • milieu- en groenprojecten
 • initiatieven voor dierenwelzijn
 • kunst- en cultuurprojecten
 • zorgboerderijen
 • hospices
 • initiatieven met een expliciet religieus of politiek doel
 • restauratie van monumenten
 • wetenschappelijk onderzoek
 • congressen en studiereizen
 • individuele personen en/of doeleinden
 • initiatieven voor vluchtelingen zonder status

Anton Jurgens Fonds  |  Kwakkenbergweg 62-1  |  6523 MN Nijmegen  |  tel: 024 - 360 99 10  |  info@antonjurgensfonds.nl  |  route